IVL เผยโรงงาน Ethylene ในสหรัฐฯ เริ่มผลิต

HoonSmart.com>>”อินโดรามา เวนเจอร์ส” เผยโรงงาน Ethane Cracker ในสหรัฐฯ เริ่มผลิตแล้ว ด้านโรงงาน EO/EG กลับมาผลิตหลังแก้ไขเหตุสุดวิสัย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่า บริษัท Indorama Ventures Olefins LLC (IVOL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ตั้งอยู่ที่ Westlake รัฐ Luisiana ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงงานผลิต Ethylene จาก Ethane ด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่ 440,000 เมตริกตัน ได้เสร็จสิ้นการดำเนินการก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบการผลิต โดย IVOL มีความเสถียรในการผลิต Ethylene และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ 5 ใน 7 และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

โครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นประวัติการของบริษัท และเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการเติบโตอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ และเสริมสร้างความได้เปรียบสำหรับห่วงโซ่มูลค่า (supply chain) ของธุรกิจ EO/EG ในระบบทางท่อ (pipeline) อย่างบูรณาการ

ทั้งนี้ ในการผลิตปกติ บริษัทจะใช้ Ethylene อยู่ที่ 75% สำหรับการผลิต EO/EG ส่วนที่เหลือจะขายให้แก่บุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เหตุสุดวิสัยของบริษัท Indorama Ventures Oxide & Glycols LLC (IVOG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ตั้งอยู่ที่ Clear Lake รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงงานการผลิต EO, PEO และ Glycols ด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่ 550,000 เมตริกตัน/ปี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ในวันที่ 2 พ.ค.2562 หลังจากได้ปิดโรงงานที่อยู่นอกเหนือแผนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ compressor