กกพ.รับซื้อไฟฟ้า SPP Cogeneration เปิดยื่นคำขอ 13-22 พ.ค.62

HoonSmart.com>>กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า SPP Cogeneration แทนโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุปี 62-68 เปิดยื่นคำขอ 13-22 พ.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 62-68 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) โดยเปิดให้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค.62 เพื่อเสนอขายไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตสุทธิ (Net Generation) ไฟฟ้ารวมไอน้ำ โดย กฟผ.จะแจ้งผลการพิจารณาต่อกกพ.และผู้ยื่นขอภายในวันที่ 30 ส.ค.62

สำหรับหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ต้องดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 65 อัตรารับซื้อไฟฟ้าสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 2.8186 บาท/หน่วย และเชื้อเพลิงถ่านหิน 2.54 บาท/หน่วย

อย่างไรก็ตามหลังจากเปิดยื่นคำเสนขายไฟต่อกผ.แล้ว ในวันที่ 23 พ.ค.-24 มิ.ย.62 กฟผ.ตรวจสอบคำขอ และมีหนังสือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) , วันที่ 25 มิ.ย.-5 ก.ค.62 ผู้ยื่นคำขอฯ ส่งเอกสารเพิ่มเติม และภายในวันที่ 30 ส.ค.62 กฟผ.มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อกกพ. และผู้ยื่นคำขอ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินคำเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องดำเนินการเพื่อลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี