OISHI กำไร Q2/62 พุ่ง 62% ปันผลครึ่งปี 1.10 บาท

HoonSmart.com>>”โออิชิ กรุ๊ป” ไตรมาส 2/62 กวาดรายได้ 3.48 พันล้านบาท เพิ่ม 11% หนุนกำไร 398 ล้านบาท โต 62% ธุรกิจเครื่องดื่มฟื้นตัว ธุรกิจอาหารดี ด้านค่าใช้จ่ายคุมได้มีประสิทธิภาพ หนุนครึ่งปีกำไร 725 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติปันผลงวดระหว่างกาล 1.10 บาท/หุ้น สูงกว่างวดปีก่อน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กำไรสุทธิ 398.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.12 บาท เพิ่มขึ้น 62% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 245.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.31 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2562 กำไรสุทธิ 725.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.87 บาท เพิ่มขึ้น 33.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 543.84 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.90 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 360 ล้านบาท หรือ 11.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 1,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท หรือ 11.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อนจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการออกรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนที่ประสบความสำเร็วและการกลับมาของกำลังการผลิตสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนั้นรายได้การส่งออกเครื่องดื่มของบริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตลาดในต่างประเทศ

ธุรกิจอาหารมีรายได้จำนวน 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 191 ล้านบาท หรือ 11.9% จากงวดปีก่อน เนื่องจากการขยายสาขาร้านอาหารใหม่และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม

ส่วนต้นทุนขายรวมมีจำนวน 2,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท หรือ 11.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการเติบโตของรายได้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 332 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาแะส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมีการจัดส่งเสริมการขายช่วงฤดูร้อนร่วมกันระว่างธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 206.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดปีก่อนจ่ายในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 168.75 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)วันที่ 21 พ.ค. 2562 ขึ้น XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 17 พ.ค. 2562 และจ่ายเงินในวันที่ 31 พ.ค.2562