VRANDA ปี 61 โตกระฉูด 960% ยอดโอนห้องชุดพัทยาพุ่ง

HoonSmart.com>>”วีรันดา รีสอร์ท” อวดกำไรสุทธิปี 61 จำนวน 235 ล้านบาท เติบโต 960% รับรู้รยได้โอนห้องชุดพัทยา หนุนกวาดรายได้รวมกว่า 2.43 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% หุ้นพร้อมเทรด 3 พ.ค.นี้

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิ 235.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.96 บาท เพิ่มขึ้น 960% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 22.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา มากกว่าปี 2560 โดยปี 2561

ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตอย่างต่อเนื่องจำนวน 2,431.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.44% จากงวดปีก่อน โดยมีรายได้กิจการโรงแรมจำนวน 1,316.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น รายได้จากการให้บริการสปา เป็นต้น รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภท Low Rise และ High Rise โดยจะรับรรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยมีรายได้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,053.20 ล้านบาท คิดเป็น 43.32% ของรายได้ จากปีก่อนมีสัดส่วนเพียง 22.31% ของรายได้รวม

ส่วนรายได้จากกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวน 20.53 ล้านบาท เติบโต 168% จากงวดปีก่อนจากการเปิดให้บริการร้านอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่มเพิ่ม 2 ร้าน ภายใต้ KOF สาขาชั้น G ของโรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อกและสาขาทองหล่อ

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงเหลือ 821,54 ล้านบาท หรือ 1.62% จากงสดปีก่อน จากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนห้องพักลดลง ส่วนต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 705.81 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 286.68 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการวีรัดา เรสซิเดนซ์ พัทยา 175 ยูนิต ทำให้ยอดโอนสะสมโครงการ 239 ยูนิต

หุ้น VRANDA จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 พ.ค.2562 นี้ หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 23.46% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลัง IPO ราคาหุ้นละ 10 บาท