มิตรสิบ ลิสซิ่ง ลุยพิโกไฟแนนซ์-จำนำเล่มทะเบียน แต่งตัวเข้า mai

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น “มิตรสิบ ลิสซิ่ง” อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ลุยธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ – จำนำเล่มทะเบียน หวังเพิ่มรายได้ – ขยายกิจการ เพื่อเสริมสร้างและขยายฐานของรายได้ของธุรกิจให้มากขึ้น เดินหน้าเข้าตลาด mai

นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MITSIB ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าชื้อรถแท็กซี่ใหม่ รถแท็กซี่มือสอง รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อรถแท็กซี่และรถขนส่งสาธารณะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติหลักการในการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นการขยายกิจการเพื่อสร้างและขยายฐานของรายได้ของธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคิดค้นและการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน รวมไปถึงการรักษาจุดแข็งของธุรกิจไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าทั้ง 2 บริษัทฯ จะจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยภายในไตรมาส 2 ปี 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการพิจารณาจ่ายปันผลในอัตรา 0.104 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

อีกทั้ง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงยังมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นทางการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพราะสะท้อนว่าบริษัทฯ มีระบบบัญชีที่แข็งแกร่ง

นายณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนในการเตรียมตัวนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ซึ่งมองว่าการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่งนี้ จะเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และจะยังช่วยเอื้อประโยชน์ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่บริษัทค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทฯ มีการขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแผนการขยายธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai และการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต