GULF เริ่มจ่ายไฟโรงไฟฟ้า GNRV1 กำลังผลิต 128.2 MW

HoonSmart.com>>กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เผยโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบกฟผ.ตั้งแต่ 1 พ.ค.62 หนุนโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มมีกำลังผลิตรวม 1,563.4 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 225.0 เมกะวัตต์ คาดก.ค.นี้ จ่ายไฟได้อีก 1 โครงการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 (GNRV1) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

โครงการโรงไฟฟ้า GNRV1 ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 128.2 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน 10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีและมีสัญญาระยะยาว เพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GNRV1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติ ลำดับที่ 11 จากโครงการ SPP ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP) ทั้งหมด 12 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 225.0 เมกะวัตต์

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า SPP ที่เหลืออีก 1 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามกำหนดในเดือนก.ค.2562