BGRIM ผนึก Kepco ขยายศักยภาพระบบกักเก็บพลังงาน-สมาร์ทกริด

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันกับ คณะผู้บริหาร Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ในโอกาสเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) และ ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองการบินสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนา เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าของ BGRIM ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้