SCC กำไร 1.16 หมื่นล้าน ดีกว่าตลาดคาด 10%

HoonSmart.com>>”ปูนซิเมนต์ไทย” ไตรมาส 1/62 กำไรสุทธิ 1.16 หมื่นล้านบาท ลดลง 6% จากงวดปีก่อน แต่เติบโต 11% จากไตรมาสก่อนหน้า ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโต ยอดขายปูนขยายตัว ธุรกิจเคมีคอลส์เทียบปีก่อนลด ความต้องการตลาดโลกหด ด้านโบรกฯ ชี้ผลงาน Q1/62 ดีกว่าตลาดคาดไว้ 10%

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กำไรสุทธิ 11,662.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 9.72 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 12,406.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 10.34 บาท

ในไตรมาสที่ 1/62 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมี EBITDA เท่ากับ 19,555 ล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม รายได้จากการขายเท่ากับ 112,379 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรสำหรับงวดลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ EBITDA ลดลง 12% ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าลดลง โดยมีรายได้จากการขายลดลง 5% จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ลดลง

ในงวดไตรมาส 1/62 ตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยเติบโต 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาครัฐ (สัดส่วนประมาณ 40%) เติบโตขึ้น 6% ขณะที่ภาคเอกชน (สัดส่วนประมาณ 60%) คงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่ 1/62 ขยับตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ในช่วง 1,750–1,800 บาทต่อตัน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย 48,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน ตามการขยายตัวของตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศ สำหรับ EBITDA เท่ากับ 7,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 33% จากไตรมาสก่อน จากราคาปูนซีเมนต์ในประเทศและการลงทุนเพื่อประหยัดต้นทุน

ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลการดำเนินงานดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการในตลาดโลกลดลง โดยไตรมาส 1/62 ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขาย 46,240 ล้านบาท ลดลง 14% จากไตรมาสก่อน และลดลง13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง โดย EBITDA ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 8,264 ล้านบาท

นอกจากนี้ในไตรมาส 1/62 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,604 ล้านบาท ลดลง 130 ล้านบาท หรือ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น 61% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 2,206 ล้านบาท ลดลง 18% ขณะที่มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นคิดเป็น 39% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 1,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ระบุว่า SCC กำไรไตรมาส 1/62 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด 10% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมายที่ 501.75 บาท

อย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ได้ปรับประมาณการ EPS ของ SCC ในปีนี้และปีหน้าลดลง 3.2-3.3% เพื่อให้สะท้อนถึง PE-Naphtha spread ที่ต่ำลง แต่ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 530 บาท