HoonSmart จัดสัมมนาฟรี ! ” หุ้นอนาคตดี มีไว้ไม่ผิดหวัง”

www.HoonSmart.com   จัดสัมมนาฟรี  ” หุ้นอนาคตดี มีไว้ไม่ผิดหวัง” วันเสาร์ 11 พ.ค. 2562  ที่โรงแรมอโนมา 

สำนักข่าว HoonSmart.com ก้าวสู่ปีที่ 2 จัดสัมมนา ฟรี ! ” หุ้นอนาคตดี มีไว้ไม่ผิดหวัง” วันเสาร์ 11 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

สถานที่ ที่ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา ราชดำริ ลงทะเบียนผ่าน QR

วิทยากรประกอบด้วย

1.สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) “พลังงานครบวงจร”

2.สมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้า”

3.สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “กำไรมั่นคงและโตก้าวกระโดด”

4.วิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) “ กลยุทธ์ในการเลือกลงทุนของนักลงทุนสถาบัน”

5. ประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ”คุณสมบัติหุ้นชั้นดีและวิธีเลือกซื้อ”

สอบถามเพิ่มเติม -โสภาวดี ธเนตปราโมทย์ 0983615936