SRIPANWA ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SRIPANWA โดยมี วรสิทธิ อิสสระ กรรมการและประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) วิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ไทรมั่น ลัญฉน์ดี กรรมการอิสสระ (ที่ 3 จากซ้าย) วันเพ็ญ สระทองจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ (ที่ 2 จากขวา) ว่าที่ร.ต.นรากร บุญบำรุง ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติงาน (ที่ 1 จากขวา) สุมนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) และจันทร์เพ็ญ สิริถาวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัทชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์ SRIPANWA และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้