DELTA กำไร 1,086 ล้าน เพิ่ม 2.7%

hoosmart.com>>”เดลต้า อีเลคโทรนิคส์” ไตรมาสแรกกำไร 1,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% กวาดยอดขาย 1.29 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 3.5% ด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลง

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กำไรสุทธิ 1,086.06 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.87 บาท เพิ่มขึ้น 2.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,058.06 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.85 บาท

บริษัทฯ มียอดขายสินค้าและบริการในไตรมาส 1/62 จำนวน 12,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5.2% จากงวดที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีด้านเทเลคอมในอนาคตอันใกล้

กำไรขั้นต้นจำนวน 2,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดวัตถุดิบสำคัญได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสนี้และลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการชะลอตัวลงของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ระดับเดียวกับไตรมาสก่อนที่ 23% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 21.8%

ค่าใช้จ่ายและบริหารรวมค่าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 16.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคคลากรด้านการตลาดและการวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันรวดเร็วและรองรับภาวะการแข่งขันนตลาดที่หลากหลายยิ่งขึ้น

กำไรจากการดำเนินงานมีจำนวน 979 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่น ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 8.2% มาอยู่ที่ 7.6% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร