TPIPP คาดรายได้ Q2 โตดี พร้อมรับอานิสงส์รัฐปรับขึ้นค่า FT

TPIPP ประเมินไตรมาส 2/62 รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรับผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพิ่ม Boiler เสริมประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า พร้อมรับผลดีจากรัฐปรับค่าเอฟทีหนุน

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย กล่าวว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในไตรมาส 2/62 จะเติบโตต่อเนื่อง จากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่ม Boiler เพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้า พร้อมรับอานิสงค์ภาครัฐปรับขึ้นค่า FT ส่งผลดีให้ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัทฯ ปรับเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถ COD โรงไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าตามแผนที่วางไว้ โดยสิ่งที่บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการหลังจากนี้ คือ ผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 95% ภายในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช และโครงการโรงไฟฟ้าขยะหนองแขม โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในแต่ละโรงไม่ต่ำกว่า 20 เมกะวัตต์ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะทราบผลการประมูลของโครงการดังกล่าวในไตรมาส 3 นี้ หรือภายใน 180 วันหลังจากวันยื่นการประมูลโครงการดังกล่าว โดยหากทราบผลการประมูลจะใช้เวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวประมาณ 2 ปีครึ่ง

“เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ TPIPP ในปีนี้ จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ครบตามแผนงาน และได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้ง Boiler เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะช่วยหนุนการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับ TPIPP ได้ ทั้งในแง่รายได้และอัตรากำไรที่คาดว่าจะดีขึ้น”นายภัคพล กล่าว

สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะเป็นอันดับต้น ๆ โดยร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับใหม่ มีนโยบายเพิ่มการสนับสนุนโรงไฟฟ้าขยะเป็น 900 เมกะวัตต์ จากเดิม 400 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ภาครัฐเริ่มมีทิศทางสนับสนุนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น