LH FUND–LH BANKผนึก INVESCO ยกระดับบริการทางการเงิน

มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund พร้อมด้วยศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ร่วมมือกับ INVESCO Asset Management นำโดย มร.เทอร์รี่ แพน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของภูมิภาคเอเชีย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการลงทุนเพื่อ “เพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั่วโลก…แบบไร้ขีดจำกัด” เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินและโอกาสการลงทุนทั่วโลก ชูจุดแข็งผู้เชี่ยวชาญ Multi-asset Management ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ให้ลูกค้า