“ชาญชัย กุลถาวรากร” ขายบิ๊กล็อต ROCK เกลี้ยง 20% ให้บุคคล 6 ราย

HoonSmart.com>>”ร้อกเวิธ” เผย “ชาญชัย กุลถาวรากร” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขายบิ๊กล็อต 20% ให้บุคคล 6 ราย ยันไม่กระทบโครงสร้างบริหาร

บริษัท ร้อกเวิธ (ROCK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 นายชาญชัย กุลถาวรากร ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ให้กับบุคคลต่าง ๆ จำนวน 6 ราย ในราคาหุ้นละ 24 บาท ผ่านรายการบิ๊กล็อต โดยภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว จะทำให้นายชาญชัย ไม่มีหุ้นคงเหลือในบริษัท แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของบริษัท รวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับบุคคลทั้ง 6 รายที่ซื้อหุ้น ประกอบด้วย นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 800,000 หุ้น หรือ 4% น.ส.รัชนี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 800,000 หุ้น หรือ 4% ,น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 830,000 หุ้น หรือ 4.15%,น.ส.สวรรญา วัฒนายนต์ จำนวน 581,500 หุ้น หรือ 2.908% ,นายสหนันท์ เชนตระกูล จำนวน 588,500 หุ้น หรือ 2.943% และนายชาคริต วรชาครียนันท์ จำนวน 400,000 หุ้น หรือ 2%