กองทุนบัวหลวง ตัดขาย BPP ออก 0.1% เหลือ 4.97%

HoonSmart.com>>กองทุนบัวหลวงตัดขายหุ้น “บ้านปู เพาเวอร์” จำนวน 3 ล้านหุ้น หรือ 0.1% เหลือถือหุ้น 4.97%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น -0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 151,650,500 หุ้น หรือคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น BPP ปิดตลาดวันที 25 เม.ย.62 อยู่ที่ 23.10 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่วันที่ขายหุ้น 19 เม.ย.62 ราคาเปิดที่ 23.30 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน และปิดต่ำสุดอยู่ที่ 23.20 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.43% มูลค่าซื้อขาย 162.50 ล้านบาท