BH กำไรทรงตัว 1 พันล. จ่อบุ๊คค่าใช้จ่ายกม.แรงงาน 144 ล้าน Q2 นี้

HoonSmart.com>>”รพ.บำรุงราษฎร์” ไตรมาส 1/62 กำไรสุทธิ 1.08 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากงวดปีก่อน รายได้รวมเพิ่ม เตรียมบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานใหม่ 144 ล้านบาทในไตรมาส 2/62

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 กำไรสุทธิ 1,081.40 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,079.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.48 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 4,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 4,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ 2.3% หักกลบกับการลดลงของกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย 4.0% เป็นผลให้ไตรมาส 1/2562 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย คิดเป็น สัดส่วน 33% จากทั้งหมด ขณะที่ผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็น 67% เทียบกับ 34.5% และ 65.5% ในไตรมาส 1/2561

ส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาล รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายมีจำนวน 2,495 ล้านบาท ลดลง 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและมีผลกระทบให้บริษัทีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้คือไตรมาส 2/2562