AIS ผนึกกรมพินิจ ฯ เปิดโครงการ “ญาติเยี่ยมทางไกล ออนไลน์ผ่าน AIS”

กรมพินิจฯ ผนึกเอไอเอส เปิดโครงการ “ญาติเยี่ยมทางไกล ออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ” ให้ผู้ปกครองมอบความอบอุ่น และกำลังใจแก่เยาวชนในสถานพินิจ รับวันครอบครัว นำร่อง 2 แห่ง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่และราชบุรี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ เอไอเอส โดย เอไอเอส ไฟเบอร์ นำเทคโนโลยีเครือข่ายไฟเบอร์แท้ 100% และ Smart Messaging พร้อมระบบ Skype for Business มาประยุกต์ใช้ใน “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์” เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ครอบครัวได้เยี่ยมเยียน ส่งกำลังใจถึงเยาวชนในสถานพินิจฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมถึงศูนย์ฯ

 

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงจุดเริ่มต้นโครงการนี้ว่า  ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว  กรมพินิจฯ จึงมีโครงการญาติเยี่ยมทางไกลให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พบปะกับผู้ปกครองหรือญาติ

ในอดีตการเยี่ยมญาติทางไกล ผู้ปกครองต้องเดินทางมายังศูนย์ฝึกฯ แต่ละที่ค่อนข้างห่างไกล เช่น ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่  จำนวน  7 – 8 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ หรือน่าน  หรือ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี ที่มีพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้การมาเยี่ยมเด็กและเยาวชน ต้องใช้ต้นทุนในการมาเยี่ยม ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารต่างๆ

 

 

“กรมพินิจฯ เล็งเห็นการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูเด็ก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงร่วมมือกับ AIS  ทำ “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์” ขึ้น  ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ติดต่อกับบุตรหลานได้ สื่อสารกันมากขึ้น ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สร้างความรักความผูกพันระหว่าง ครอบครัว  บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ก่อนจะให้เขากลับคืนสู่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก AIS ”  นายสหการณ์ กล่าว

เบื้องต้น กรมพินิจ ฯ นำระบบนี้ ทดลองกับ  2 หน่วยงานในสังกัด  คือ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี และศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ และในระยะต่อไปอาจขยายครอบคลุมไปถึงสถานพินิจที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในระหว่างดำเนินคดีด้วย

ด้านนางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวถึง
ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider ซึ่งมีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย ทั้งเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile, อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง หรือ AIS Fibre และบริการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนคนไทยให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ  AIS โดย AIS Fibre ในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยี 2 ส่วน ประกอบด้วย โครงข่าย AIS Fibre และ Digital Solution ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือของญาติที่จะสามารถโทรเข้ามาเยี่ยมได้จากทุกที่ ทั้งในและต่างประเทศ

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการครั้งนี้  ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยี ไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% ที่จะทำให้สัญญาณภาพในระหว่างการโทรเยี่ยมเป็นไปอย่างคมชัด เสถียร ไม่กระตุก, ระบบ Smart Messaging ที่เชื่อมต่อกับ Solutions Skype for Business ที่จะส่งแจ้งเตือนไปยังญาติๆ ให้สามารถกด Link จาก SMS ที่ได้รับแล้วโทรเข้ามาเยี่ยมบุตรหลานผ่านทางมือถือในลักษณะ VDO Call ได้ทันที ซึ่งสามารถรองรับการโทรเยี่ยมได้สูงสุดถึงครั้งละ 5 สาย พร้อมๆ กัน