CPNCG ยันทรัพย์สินไม่เสียหาย เหตุไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์

HoonSmart.com>>บลจ.ไทยพาณิชย์ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ CPNCG ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)รายงานว่า เมื่อเวลา 17.40 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2562 ได้เกิดเหตุกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเมื่อเวลา 18.10 น.เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณชั้น 7 ลุกลามขึ้นไปที่บริเวณ TK Park ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จุดที่เชื่อมต่อกับโรงแรมเซ็นทารา