ตลาดฯ จี้ BLISS ส่งงบไม่ทัน 31 มี.ค.63 ชงบอร์ดเพิกถอนหุ้น

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลา BLISS นำส่งงบการเงิน ให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ถึง 31 มี.ค.63 หากไม่ทัน ชงบอร์ด พิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บลิส-เทล (BLISS) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีนำส่งงบการเงินล่าช้าปัจจุบันครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายแล้วและบริษัทได้ขอขยายระยะเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้ว จึงให้เวลาเพิ่มเติมกับบริษัทเพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย โดยให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตามหาก BLISS ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป