WICE จัด “Analyst Meeting” ให้ข้อมูลแผนธุรกิจ

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,ชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(WICE) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในงาน “WICE Analyst Meeting” พร้อมร่วมนำเสนอทิศทางธุรกิจปี 2562 และกลยุทธ์สร้างโครงข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย หลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ “WICE Logistics Shenzhen” เพื่อให้บริการขนส่ง และโลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้