NOK ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งกก.แทน “ปิยะ ยอดมณี” ลาออก

HoonSmart.com>>บอร์ดสายการบินนกแอร์ ไฟเขียวตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งบอร์ด มีผล 3 เม.ย.62

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ่งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายปิยะ ยอดมณี ที่ลาออกไป ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2562 เป็นต้นไป