“นกแอร์” เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่-อุบล

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาขน) หรือ NOK สายการบินของคนไทยเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางเชียงใหม่–อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ โดยเที่ยวบินแรก DD8904 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เวลา 09:25น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเวลา 11:20 น. เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่จังหวัดกรุงเทพฯ ก่อน โดยเปิดให้บริการจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ในวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบ Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเดินทางมากขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา