“ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์” เก็บ TACC เพิ่ม 0.26% หนุนถือ 10.16%

HoonSmart.com>>”ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์” เก็บหุ้น TACC เพิ่มกว่า 0.26% ขยับถือหุ้น 10.16%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ ได้มาหุ้นบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 จำนวน 1.6 ล้านหุ้น หรือ 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 61,831,743 หุ้น หรือคิดเป็น 10.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น TACC ปิดตลาดวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ 4.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือ +7.37% มูลค่าการซื้อขาย 65.62 ล้านบาท

ขณะที่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 ราคาปิด 3.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 2.98% มูลค่าซื้อขาย 24.45 ล้านบาท