“ฟิทช์” เตือนเครดิตไทยเสี่ยงถูกลด หากการเมืองเดือดกระทบศก.

“ฟิทช์” ส่งสัญญาณเตือนเครดิตไทยเสี่ยงถูกกระทบ กรณี การเมืองหลังเลือกตั้งรุนแรง

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์เรทติ้งส์ (ฟิทช์ ) ออกมาเตือน อันดับความน่าเชื่อของประเทศไทย ที่ระดับ BBB+ อาจได้รับผลกระทบ กรณีความเสี่ยงทางการเมืองรุนแรงขึ้น จนถึงระดับที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งการทบทวนเครดิตประเทศไทย เดือนธ.ค.2561 ได้นำปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองไทย ไปพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ฟิทช์ ยังคงมุมมองในระดับปกติว่า การเลือกตั้งของไทย จะราบรื่น แม้ยังกังวลว่า ผลของการเลือกตั้งยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และความเสี่ยง ที่ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง จะเกิดขึ้นในระหว่างที่อำนาจทางการเมือง กลับคืนสู่รัฐบาลพลเรือน เพิ่มสูงขึ้น

ฟิทช์ระบุว่า เศรษฐกิจไทย ขยายตัวได้ดีในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยในปี 2018 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP ) ขยายตัว 4.1% สูงสุดนับแต่ปี 2012 และคาดว่า จีดีพีไทยในปีนี้ จะขยายตัวในอัตรา 3.7% โดยคาดว่า ความต้องการบริโภคในประเทศ ที่ขยายตัวได้ดี ช่วยชดเชยการชะลอตัวของภาคส่งออก คาดไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ลดลงมาอยู่ที่ 5.7 % ของจีดีพี จาก 7.5 % ในปีก่อน แต่ยังสูงกว่าประเทศที่ได้รับเครดิตระดับ BBB ด้วยกัน