BJCHI ซื้อหุ้นคืน 16 ล้านหุ้น ประเดิม 13 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>>บอร์ด BJCHI อนุมัติวงเงิน 40 ล้าน เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 16 ล้านหุ้น ประเดิมวันแรก 13 มี.ค.- 12 ก.ย.62 ยันไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดในมือ 1,250 ล้านบาท เปิดแผนงานปีนี้ เน้นขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก เสริมฐานรายได้แข็งแกร่ง กระจายความเสี่ยง ตุนงานในมือรอรับรู้รายได้ 1,900 ล้านบาท

นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) ซึ่งประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 16 ล้านหุ้นคิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในวงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมถึงวันที่ 12 กันยายน 2562

หยัง เจิน ลี

สำหรับเหตุผลของการซื้อหุ้นคืน เนื่องจาก การซื้อหุ้นคืนมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)ปรับตัวดีขึ้้น เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการซื้อคืน รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง ขณะที่บริษัทต้องการสื่อสารว่าบริษัทยังมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตของธุรกิจ ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนจะเพิ่มกำไรต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่นำมารวมในการคำนวณกำไร ต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม การเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนจะไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันมีกระแสเงินสดประมาณ 1,250 ล้านบาท และในช่วง 6 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้ตามมูลค่างานอีก 760 ล้านบาท ส่งผลให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินการซื้อหุ้นคืน

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายตลาดในต่างประเทศให้หลากหลายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น น้ำมันและก๊าซ เหมืองแร่ พลังงานทดแทน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าปัจจุบันทั่วโลก ยังคงมีงานในอุตสาหกรรมหนัก อยู่อีกจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าเข้ายื่นประมูลงานใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า และเสริมสร้างฐานรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้ง ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละประเทศอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 1,900 ล้านบาท และได้เข้ายื่นประมูลงานใหม่ในต่างประเทศ หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นงานในส่วนของโครงการ High Potential ทั้งหมดนั้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท และบางโครงการคาดว่าจะทราบผลการประมูลภายในครึ่งปีแรกของปี 2562

ล่าสุดได้ลงนามในสัญญาของโครงการ Santos Onshore Upstream Development Project ร่วมกับ Santos QLD Upstream Development Pty Ltd. (Santos GLNG) ในประเทศออสเตรเลีย มูลค่าโครงการแบ่งเป็นปีที่ 1 จำนวน 12.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 281 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีระยะเวลาสัญญาทั้งหมด 3 ปี ทยอยลงนามสัญญาเป็นรายปี จากปริมาณงานตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าคาดว่าสัญญาปีที่ 2 (ปี 63-64) และปีที่ 3 (ปี 64-65) จะมีมูลค่าสูงกว่าสัญญาปีแรก ซึ่งเป็นงานลักษณะการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ