WP ปักธงผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจร

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพาคณะสื่อมวลชนร่วมงานแถลงแผนและฉายภาพธุรกิจปี 2562 โดยระบุว่า บริษัทฯเน้นให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น พร้อมประเมินแนวโน้มปริมาณการขายก๊าซ LPG ปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 840,000 ตัน ใกล้เคียงปี 2561