“ธนชาต” ชูเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง 2.6%

ธนาคารธนชาตชวนเปิดบัญชี “เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน” ฝากเท่ากันทุกเดือนระยะเวลา 24 เดือน เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ให้ดอกเบี้ย 2.6% ต่อปี สูงกว่าในตลาด และยังได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วย

นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับคนที่ต้องการสร้างหลักประกันระยะยาวให้กับชีวิตและสนใจการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง “บัญชีเงินฝากธนชาตปลอดภาษี 24 เดือน” ของธนาคารธนชาตสามารถตอบโจทย์ได้ตรงที่สุดเพราะเปิดโอกาสให้ออมเงินรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพียงฝากเท่ากันทุกเดือนระยะเวลา 24 เดือน เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน นับเป็นการสร้างวินัยการออมเงินให้แข็งแรง โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.6% ต่อปี และยังได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินฝาก นับว่าเป็นการเริ่มต้นการลงทุนที่ง่ายและปลอดภัย เหมาะมากกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออมเงิน

คมชลัช พิถีพรหม

“บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน เป็นบัญชีที่เปิดโอกาสให้ทยอยฝากเงินเป็นงวดๆ ได้โดยไม่ต้องฝากเงินเป็นก้อนในครั้งเดียวเหมือนเงินฝากทั่วไป ผู้ฝากจึงมีวินัยการออมและวางแผนจัดสรรสัดส่วนการออมและการใช้จ่ายได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้กำหนดเป้าหมายการออมเงินได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญคือให้ดอกเบี้ยสูง และยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยด้วย เมื่อครบกำหนดการฝาก ลูกค้าจะได้เงินก้อนตามที่ตั้งใจด้วยยอดเงินในบัญชีที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไป นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ธนชาตมอบให้ลูกค้าถือว่าเป็นอัตราที่สูงในตลาดจึงคาดว่าจะมีผู้สนใจมาเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือนจำนวนมาก” นายคมชลัช กล่าว