กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบลจ.ยูโอบี คว้ารางวัล

กุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท “Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุนต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท” จากกระทรวงการคลัง โดยมีนวพร วิริยานุพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีประสิทธิภาพ โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา