GL ร่วง 6% ศาลสั่งไต่สวนคำร้องใหม่ 26 เม.ย.

HoonSmart.com>>กรุ๊ปลีสเปิดซื้อขายหุ้นภาคบ่าย นักลงทุนเทขายหุ้นอย่างหนัก หลังศาลสั่งไต่สวนคำร้องใหม่ 26 เม.ย. กรณีบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย H หุ้นบริษัท กรุ๊ปลีส (GL) ตั้งแต่การซื้อขายภาคบ่ายวันที่ 26 ก.พ. เปิดที่ 7.25 บาท และร่วงลงไปต่ำสุดที่ 6.75 บาท ก่อนฟื้นมาซื้อขายบริเวณ 6.80 บาท ติดลบ 0.50 บาทหรือ 6.85% ณ เวลา 14.40 น.ภายหลังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 26 เม.ย. 2562

เช้าวันที่ 26 เม.ย. 2562 บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหุ้นชั่วคราว เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรณีบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จากการที่ศาลล้มละลายกลางยกคำร้องของเจทรัสต์กรณียื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาว่า กรณีหนี้ของบริษัท (ลูกหนี้) เป็นหนี้ที่สามารถกำหนดจำนวนแน่นอนได้หรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่ายังต้องพิสูจน์ว่า บริษัทเป็นลูกหนี้จำนวนเท่าใด รวมถึงเป็นหนี้เดียวกันกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่พ.83/61 หรือไม่

ส่วนประเด็นว่า บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ศาลฯเห็นว่า คู่ความต่างยังไม่รับข้อเท็จจริง จึงต้องไต่สวนเพื่อให้ได้ความต่อไป ที่ศาลล้มละลายกลางให้งดไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้องจึงไม่ชอบ จึงให้ยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางและให้ไต่สวนคำร้องใหม่เพื่อมีคำสั่งตามรูปคดีว่าจะให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ลูกหนี้) หรือไม่ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ทำแผนเดิมของเจทรัสต์ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ศาลจึงอนุญาตให้เจทรัสต์หาผู้ทำแผนใหม่ ภายใน 45 วันนับแต่วันนี้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 เม.ย. 2562 ทั้งนี้ ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9:00-16:30 น.

คำพิพากษาดังกล่าวไม่มีผลทำให้บริษัทจะต้องหยุดประกอบธุรกิจแต่ประการใด บริษัทยังสามารถที่จะประกอบธุรกิจการค้าได้ตามปกติ และยังสามารถดำเนินกิจกรมทางการค้าอันเป็นปกติได้ อาทิ เข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นกับลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานของบริษัท เป็นต้น