ตลาดฯ ขึ้น H ห้ามซื้อขาย GL รอศาลตัดสินคดีฟื้นฟูกิจการเช้านี้

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่อหมาย H ห้ามซื้อขายชั่วคราวหุ้น GL ตามคำขอของบริษัทฯ รอศษลตัดสินคดีฟื้นฟูกิจการเช้านี้

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่ บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd) (“เจทรัสต์”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ดีเจทรัสต์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเมี่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ในช่วงเช้าวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เนื่องจากอาจมีผู้ลงทุนบางส่วนใช้ข้อมูลจากการได้รับฟังพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลที่ผู้ลงทุนจะได้รับในการพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นของบริษทฯ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการชั่วคราว หรือจนกว่าบริษัทฯ จะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อสาธารณะ

ด้านราคาหุ้น GL ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ุ62 อยู่ที่ 7.30 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -3.95% มูลค่าซื้อขาย 93.36 ล้านบาท