บอร์ด BOI ส่งเสริมลงทุน 5 โครงการใหญ่ กว่า 4 หมื่นล้าน

HoonSmart.com>> บอร์ด BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 5 โครงการใหญ่ เงินลงทุนรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท รวมศูนย์ซ่อมเครื่องบิน THAI ตอบสนองนโยบายรัฐบาล คาดมีการใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติในประเทศ กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน และขนส่งทางอากาศ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 40,462 ล้านบาท สำหรับ 5 โครงการ คาดมีการใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติในประเทศ กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

สำหรับ 5 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้แก่ 1. บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตชุดเกียร์ส่งกำลังอัตโนมัติ เงินลงทุนทั้งสิ้น 7,244 ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดชลบุรี ผลิตเพื่อป้อนค่ายรถยนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ช่วยลดการนำเข้าชุดเกียร์ส่งกำลังอัตโนมัติจากต่างประเทศที่นำมาผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

2. บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,721 ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดระยอง จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศตามนโยบายรัฐบาล คาดจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นยางธรรมชาติในประเทศประมาณ 35,398 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 1,673 ล้านบาท/ปี

3. MR. XUNNING JU ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ เงินลงทุนทั้งสิ้น 10,061 ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดชลบุรี จะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นยางธรรมชาติในประเทศประมาณ 23,838 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 1,433.3 ล้านบาท/ปี

4. เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ได้รับส่งเสริมโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ร่วมทุนของบริษัทการบินไทย (THAI) กับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลก เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,468 ล้านบาท ตั้งโครงการที่เมืองการบินภาคตะวันออก (EEC-A) จังหวัดระยอง จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของช่างอากาศยานตามมาตรฐานสากล รวมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินให้เข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น

5. บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการขนส่งทางอาอากาศ เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,968 ล้านบาท โดยเป็นกิจการสายการบินราคาประหยัด ให้บริการทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในส่วนโครงการไบโอฮับ น.ส.ดวงใจ กล่าวว่า ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ แต่ให้กลับไปพิจารณาเพิ่มเติม มาเสนอใหม่ครั้งต่อไป โดยต้องการให้เกิดการลงทุนในลักษณะคลัสเตอร์ แบบ Value Chain มีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุน ต้องการให้บริษัทขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี โดยเฉพาะในภาคเกษตรเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรม และตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในท้องที่ด้วย