กองทุน TFFIF ไตรมาสแรกโกย 318 ล้าน

กองทุน TFFIF ไตรมาสแรกโกย 318 ล้าน

HoonSmart.com>>”กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย” อวดไตรมาส 1/62 สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นแตะ 318 ล้านบาท รับรู้รายได้ลงทุนทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำไรสุทธิ 318.83 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 0.0701 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 3.56 ล้านบาท กำไรต่อหน่วย 0.0339 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ชี้แจงว่า กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 318.828 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ที่ 3.565 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 315.263 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8,843.282%

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนสิทธิของกองทุนเป็นจำนวน 382.242 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บจากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ โดยในไตรมาส 1 ของปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) กองทุนรวมรับรู้รายได้จากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นระยะเวลา 64 วัน

ด้านราคาหน่วยลงทุนของกองทุน TFFIF ปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่ 10.30 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก (IPO) ราคา 10 บาทต่อหน่วย