“ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์” ตัดขาย SPPT ออก 0.17% เหลือ 4.83%

HoonSmart.com>>”ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์” ตัดขายหุ้น SPPT จำนวน 4 แสนหุ้น หรือ 0.17% เหลือถือหุ้น 4.83%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) หรือ SPPT เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็น -0.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 11,218,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น SPPT ปิดตลาดเมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 อยู่ที่ 4.66 บาท +0.08 บาท หรือ +1.75% มูลค่าการซื้อขาย 9.41 ล้านบาท