ZEN เข้า SET ไตรมาสแรก เป้า 5 ปี รายได้แตะหมื่นล.

“เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” แบรนด์ร้านอาหารดัง ระดมทุนปรับปรุง-เพิ่มสาขา เข็นหุ้นขาย IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ไตรมาสแรกนี้ ตั้งเป้ายอดขาย 5 ปีข้างหน้า แตะ 1 หมื่นล้านบาท ปีนี้ขอโต 20 %

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) แล้ว คาดว่าจะจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ภายในไตรมาส 1 ปีนี้ การกำหนดราคาหุ้นมาจากสำรวจความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบัน(บุ๊คบิ๊ว) โดยเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO ) จำนวน 75 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 25 % ของหุ้นเรียกชำระแล้วทั้งหมด

สำหรับ ZEN ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีร้านอาหารภายใต้การบริหารจำนวน 12 แบรนด์ เป็นกลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ ประกอบด้วย ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม , Musha by ZEN ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวใหม่, Sushi Cyu Carnival Yakiniku ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม, AKA ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น , Testu ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม และ On the Table Tokyo Café ร้านอาหารประเภทไลฟ์สไตล์

กลุ่มร้านอาหารไทย 6 แบรนด์ ได้แก่ ตำมั่ว ร้านอาหารไทย-อีสาน, ลาวญวน ร้านอาหารไทย-อีสานและเวียดนาม, แจ่วฮ้อน ร้านอาหารประเภทสุกี้ลาวหรือจิ้มจุ่ม, เฝอ ร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนาม, de Tummour ร้านอาหารไทย-อีสานแบบพรีเมียม และ เขียง ร้านอาหารไทยตามสั่ง

นายพงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้ขยายธุรกิจได้แก่การขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E) ลดลง มาอยู่ที่ 0.5 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

” ไม่กังวลที่หุ้น IPO ช่วงนี้ไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมองว่า ZEN เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดี และบริษัทดำเนินธุรกิจด้านอาหาร เป็นปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคน” นายพงศ์ศักดิ์ กล่าว

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZEN กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีนี้ จะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% ซึ่งจะทำให้ยอดขายไปอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนในปีนี้คาดว่าอยู่ที่ 3,600 ล้านบาท การเติบโตของยอดขายจะมาจากการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยอดขายต่อสาขาเดิมที่เติบโต ที่เติบโต 4-5% ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท ZEN ตั้งงบลงทุน 200 ล้านบาทในปีนี้ แบ่งเป็นขยายสาขาใหม่ 170 ล้านบาท และที่เหลือจะนำไปใช้ปรับปรุงสาขาเดิม ซึ่งในปี 2562 วางแผนขยายสาขาร้านอาหาร 36 สาขา และขยายสาขาแฟรนไชส์ 87 สาขา ปี 2563 วางแผนขยายสาขาของกลุ่มบริษัท 50 สาขา และขยายแฟรนไชส์ 175 สาขา ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายสาขาในลักษณะแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ 8 สาขา ซึ่งเป็นแบรนด์ ตำมั่ว, เฝอ และ AKA ในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า

ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของตนเองทั้งในไทยและต่างประเทศรวม 255 สาขา เป็นกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ 110 สาขา และให้สิทธิแฟรนไชส์ 145 สาขา และแบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย 167 สาขา และกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น 88 สาขา

ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ขยายสาขาในสถานีน้ำมันของปตท. ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารไทย ร้านเขียง โดยได้เปิดไปแล้ว 2 สาขาเป็นของบริษัท และเป็นแฟรนไชส์ 10 สาขา ขณะที่ในปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 40 สาขา ส่วนจะเป็นการลงทุนเองหรือเป็นลักษณะแฟรนไชส์ ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZEN กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทสัดส่วนรายได้ในธุรกิจร้านอาหาร 80% ธุรกิจแฟรนไชส์ 15% ส่วนที่เหลือจะมาจากธุรกิจบริการจัดส่งอาหารและบริการจัดเลี้ยง แต่หากแบ่งเป็นลักษณะอาหาร แบรนด์อาหารญี่ปุ่น จะมีสัดส่วนรายได้ 90% และแบรนด์อาหารไทย มีสัดส่วน 10% และมองหาโอกาสซื้อแบรนด์อาหารเพิ่มขึ้นอีก แต่ในปีนี้จะยังไม่มีการซื้อเพิ่ม เนื่องจากบริษัทเพิ่งซื้อแบรนด์ร้านเขียงมา