PTG แจกหน้ากาก N95 สู้ฝุ่นละออง

พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ( PTG ) แจกหน้ากาก N95 คาร์บอน ดับเบิ้ลวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 แก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันพีที ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 15,000 ชิ้น