บิ๊ก BDMS เก็บหุ้นรวม 72 ล้านบาท หมอบุญซื้อ THG เฉียด 7 ล้านบาท

ผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาล ยังคงซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง 3 กรรมการ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ช่วยกันเก็บแถวราคา 33 บาท ร่วม 3 ล้านหุ้น “ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ”ซื้อมากสุด 2.54 ล้านหุ้น ส่วน “หมอบุญ วนาสิน” ยืนซื้อหุ้น THG ต่อเนื่อง

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)รายงานการซื้อหุ้น จำนวน 2.54 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 23.56 บาท เป็นเงินจำนวน 59.84 ล้านบาท นาง นฤมล น้อยอ่ำ ซื้อ 5 แสนหุ้น ราคา 23.40 บาท เป็นเงิน 11.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา และในวันรุ่งขึ้น นาย อัฐ ทองแตงซื้อจำนวน 50,000 หุ้น ราคา 23 บาท เป็นเงิน 1.15 ล้านบาท รวมกรรมการ ทั้ง 3 คน ซื้อหุ้นจำนวน 3.09 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 72.69 ล้านบาท

นพ.บุญ วนาสิน

ส่วนบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) นายแพทย์ บุญ วนาสิน ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 15 ม.ค. จำนวน 186,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 32.75 บาท และ 25,200 หุ้น ในราคา 33 บาท รวมเป็นเงิน 6.92 ล้านบาท