EPCO วางศิลาฤกษ์โซลาร์ฟาร์ม เวียดนาม

ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ Solar Farm จำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 99.21 MW ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มูลค่าลงทุน 2,834.27 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างทันที คาด COD ภายใน 30 มิ.ย.62 นี้ นอกจากนี้ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อกองทุนส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่ 2 ตำบล ๆ ละ 60 ล้านดอง รวม 120 ล้านดอง