“ทริพเพิล ไอ” ปันสิ่งของ-เครื่องใช้ อาหาร บ้านราชาวดี

กิจกรรม “ปันน้ำใจ สายใยผูกพัน สานฝันบ้านราชาวดี”

ธนัท ตาตะยานนท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด บริษัทย่อยของ ทริพเพิล ไอ ( III ) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ซีเค ไลน์ จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สายใยผูกพัน สานฝันบ้านราชาวดี” เพื่อมอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ และอาหารให้แก่เด็กผู้พิการทางสมองและปัญญา โดยมี บุญมา บุตรรักษ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย) เป็นผู้รับมอบ