รพ.เอกชัย ชี้คุมราคายาไม่กระทบ เชื่อแต่ละรพ.มีทางออก แนะอย่าตื่นตูม

รพ.เอกชัย เชื่อ คุมราคายา-เวชภัณฑ์ ไม่กระทบรพ. แนะนักลงทุนอย่าตื่นเชื่อแต่ละรพ.มีทางออก

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชัย เปิดเผยว่า กรณี กกร.ขึ้นบัญชึควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์ ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมา เชื่อว่า นโยบายดังกล่าวไม่กระทบธุรกิจรพ.เอกชัย เนื่องจาก เป็นรพ.ชานเมือง อยู่ในเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ได้คิดราคาสูงกว่าที่ควบคุมไว้ หรือกรณีคุมราคากลาง ๆ รพ.เอกชัย คิดราคานั้นอยู่แล้ว จึงเชื่อว่า มีผลกระทบกับรพ. น้อย

นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร

นายแพทย์อำนาจ กล่าวว่า ปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีกำไรสุทธิประมาณ 10-15 % ของรายได้ ถือว่าไม่มาก โดยต้นทุนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง อยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอ ,เภสัชกร มีความเป็นไปได้ที่ต้นทุนบุคลากร จะเพิ่มขึ้นและไปเพิ่มภาระให้กับคนไข้ ชดแทนราคายา-เวชภัณฑ์ที่ถูกควบคุม ซึ่งรพ.แต่ละแห่ง มีวิธีการไม่เหมือนกัน

“โดยทั่วไปรพ. เอกชน จะได้รับผลกระทบจากการควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล มีต้นทุนไม่เท่ากัน และคิดสูตรราคายา ไม่เท่ากัน เช่นรพ.ขนาดใหญ่ รพ.ไกล ๆ จะมีต้นทุนที่สูง ส่วนรพ.รัฐบาล ไม่มีต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อค่าบริการ ่ค่ายารพ.เอกชนถูกลง คนไข้รพ.รัฐจะไกลมารพ.เอกชน ก็ยินดี” นายแพทย์อำนาจ กล่าว