ปตท. TOP5 นำส่งรายได้เข้ารัฐ ไตรมาสแรก 1.16 หมื่นล้าน

สคร. เผยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ สูงกว่าประมาณการ 26% ปตท. นำส่ง 11,679 ล้านบาท ติดกลุ่มนำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการจำนวน 13,570 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. (PTT) ธนาคารออมสิน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 52,995 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของเงินนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด