ตลาดฯ เตือน 6 บจ.เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนบริษัทจดทะเบียน CHUO-IEC-IFEC-KC-LVT-TTL เร่งแก้ไขเหตุเพิถอน พร้อมเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT) บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม (TTL)

อย่างไรก็ตามหากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป