BJCHI คว้างานขุดเจาะแก๊ส Santos ปีแรกมูลค่า 280 ล้านบาท

“บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี” เซ็นสัญญารับงานโครงการ Santos Onshore Upstream Development Project ปีแรก มูลค่า 12.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 280 ล้านบาท

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) แจ้งว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่โครงการ Santos Onshore Upstream Development Project ของ Santos QLD Upstream Development Pty Ltd. (Santos GLNG) มูลค่า 12.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับสัญญาปีที่ 1 หรือประมาณ 280 ล้านบาท

สำหรับลักษณะงานเป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ, สัญญาปีที่ 1 จำนวน 300 ชุด ระยะเวลาโครงการเดือนม.ค.2562-ธ.ค.2562 (สัญญาปีที่ 1)

ขณะที่ระยะเวลาโครงการ 3 ปี แบบมีเงื่อนไขขยายสัญญา 2×1 ปี สัญญาปีที่ 2 ปริมาณไม่ต่ำกว่า 250 ชุด ระยะเวลาโครงการปี 2563-2564 สัญญาปีที่ 3 ปริมาณไม่ต่ำกว่า 250 ชุด ระยะเวลาโครงการ ปี 2564-2565