“มั่นคงเคหะการ” ตั้งบริษัทย่อยรองรับธุรกิจสถานพยาบาล

“มั่นคงเคหะการ” ลุยตั้งบริษัทย่อยชื่อ “เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ วิลเลจ” รองรับธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล

บริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 8 ม.ค.2562 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ วิลเลจ จำกัด ภายในเดือนม.ค.2562 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โดยแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท