“กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ” แถลงเปิดใจ ปมปล่อยกู้ EARTH

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เตรียมแถลงข่าว เปิดใจ เพื่อตอบข้อซักถาม โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ( EARTH ) ซึ่งจะเปิดแถลงข่าววันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. โรงแรมอินเตอร์คอน ฯ