บล.เอเชียเวลท์ ระส่ำ “ชญานี โปขันเงิน” ยกทีมมาร์เก็ตติ้งซบ “แอพเพิลเวลธ์”

ลือสะพัด “ชญานี โปขันเงิน – ชยันต์ อัคราทิตย์” อดีตบิ๊ก บล.เอเชียเวลท์ ยกทีมมาร์เก็ตติ้งออก ดึงมาร์เก็ตแชร์ 4-5 % ไปซบอก บล.แอพเพิลเวลธ์ ดึง “กอบเกียรติ บุญธีรวร” นั่งซีอีโอ มีผลตั้งแต่ 2 ม.ค. 2562

แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์ เปิดเผยว่า นางชญานี โปขันเงิน อดีตผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ (AWS) ไม่ต่อสัญญากับ AWS มีผลตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้นายชยันต์ อัคราทิตย์ อดีตผู้บริหารหมดสัญญาตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2561 และไม่ต่อสัญญา ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนนายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร กรรมการบริหาร ทีมเดียวกัน สัญญามีอายุถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า การไม่ต่อสัญญาอดีตผู้บริหาร 2 คน ส่งผลกระทบต่อ บล.เอเชียเวลท์ เนื่องจากนางชญานี มีวอลุ่มซื้อขายกว่า 60% ของบริษัท และเจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) ส่วนใหญ่เป็นของผู้บริหารที่ไม่ต่อสัญญานี้ ดังนั้นไม่ต่อสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้มาร์เก็ตติ้งกว่า 100 คน ทยอยลาออกตาม

ชญานี โปขันเงิน

“บล.เอเชียเวลท์ รับมือการลาออกชุดใหญ่ของชญานีและมาร์เก็ตติ้งกว่า 100 คน โดยดึงกอบเกียรติ บุญธีรวร อดีตผู้บริหารหลายที่ เช่น บล.เออีซี, บล.แมคควอรี่ฯ เข้ามาเป็นซีอีโอ มีผลตั้งแต่ 2 ม.ค.2562 แล้ว คาดว่านายประจวบ กรรมการบริหาร คาดว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่นกัน” แหล่งข่าวกล่าว

ปัญหาใหญ่ที่ บล.เอเชีย เวลท์ ไม่ต่อสัญญา มีสาเหตุหลัก 2 อย่างคือ กรณีแรก นางชญานี และนายชยันต์ เปิดหน้าฟ้องร้องนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำให้คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ไม่พอใจ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น ASW ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ และกรณีที่ 2 นางชญานี เปิดหน้าร้องเรียนให้ตรวจสอบนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

สำหรับนางชญานีและมาร์เก็ตติ้ง ขณะนี้เตรียมการโยกย้ายไปค่ายใหม่ที่ บล.แอพเพิล เวลธ์ ซึ่งเป็นจังหวะที่ แอพเพิล เวลธ์ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นให้กลุ่มทุนจากอังกฤษ โดยนายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายเดชา คำแปง และผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ได้ขายหุ้นออกทั้งหมด ปัจจุบันมีนายวรากรณ์ กุนทีกาญจน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.แอพเพิล เวลธ์ และ ม.ร.ว.จิราคม กิตติยากร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์