WAVE ขายหุ้นอินเด็กซ์ ครีเอทีฟฯ 50% ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 470 ล้านบาท

“เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์” ขายหุ้น “อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ” สัดส่วน 50% ให้ “ครอบครับกาญจนะโภคิน” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่า 470 ล้านบาท

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าเจรจาเพื่อจำหน่ายหุ้นไม่เกิน 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของทุนชำระแล้วของ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (Index) ในราคาหุ้นละ 5.465116 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 470 ล้านบาท ให้กับครอบครับกาญจนะโภคิน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน Index และได้บรรลุข้อตกลงและทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวของ Index จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้น Index อีกต่อไปและจะสิ้นสุดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ