ธอส. เปิดจองสินเชื่อบ้านล้านหลัง 23 ธ.ค.นี้ ชูดอกต่ำ 3 %

ธอส. เปิดจองบ้านล้านหลัง ๆ ละล้าน วันที่ 23 ธ.ค.นี้ ชูดอกต่ำ 3 % คงที่ 5 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.นี้ ธอส. มีความพร้อมเปิดให้ประชาชน จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กรอบวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท พร้อมกันทั่วประเทศ ตัังแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. เปิดจองสิทธิ ณ สาขาธนาคาร ธอส.ทุกแห่งทั่งประเทศ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาจองสิทธิด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสาขาที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ประชาชน สามารถจองสิทธิสินเชื่อสาขาใดก็ได้ เมื่อจองสิทธิเสร็จสมบูรณ์ จะได้รหัสยืนยันผลการจองเป็นข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองทันที

สำหรับขั้นตอนการจองสิทธิสินเชื่อ ประกอบด้วย 1.รับบัตรคิว 2.เมื่อถึงคิวของตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยผู้จองก่อนมีสิทธิได้รหัสที่มีลำดับการยื่นกู้ก่อน เริ่มให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวันให้ยื่นกู้ของแต่ละรหัสการจองที่จะประกาศทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และเมื่อถึงคิวของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน ดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงที่ 3.00% ต่อปี

กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท พร้อม 4 ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)