ปตท.ต่อสัญญาหมุนสภาพคล่องบริษัทในเครืออีก 1 ปี

ปตท.หมุนสภาพคล่องระยะสั้นกับบริษัทในเครือ ร่วม 3 หมื่นล้านบาท เซ็นสัญญา 4 บริษัท ต่ออายุไปอีก 1 ปี ถึงปลายปี 2562 ส่วน PTTGC-GPSC ไม่ต่อสัญญา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.(PTT) เปิดเผยว่า กรณีคณะกรรมการบริษัทปตท.อนุมัติให้ปตท.บริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นระหว่างบริษัทในกลุ่ม ในรูปแบบการกู้ยืมเงินระหว่างกันไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน ในสกุลเงินบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปตท.และบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท ร่วมลงนามต่อและแก้ไขสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

บริษัทปตท.กำหนดวงเงินสัญญาให้บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) กู้จำนวน 5,000 ล้านบาท เท่ากับวงเงินที่ปตท.สามารถกู้จาก PTTEP ส่วนบริษัทไทยออยล์(TOP) กู้ได้และให้กู้ปตท. 2,000 ล้านบาทเท่ากัน บริษัทไออาร์พีซี(IRPC) มีวงเงินกับปตท.จำนวน 10,000 ล้านบาท แต่กำหนดวงเงินให้ปตท.กู้ได้เพียง 1,500 ล้านบาท และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกมีวงเงินกับปตท. 2,500 ล้านบาท ขณะที่ให้ปตท.กู้ได้ จำนวน 2,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTOR)และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ไม่ต่ออายุสัญญา

สําหรับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เพิ่งได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560