‘เคจีไอ-เคทีบี-ภัทร-เอ็มทีเอสโกลด์ฯ’ สุดยอด TFEX

TFEX มอบรางวัล TFEX Best Awards 2018 บล. เคจีไอ คว้าแชมป์ปริมาณการซื้อขายรวมสูงสุด บล.เคทีบี โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมขยายฐานลูกค้า ส่วน บล. ภัทร คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้าน Prop-Trading เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตเมคเกอร์ยอดเยี่ยม

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX เปิดเผยว่า ในปี 2561 TFEX มีการเติบโตทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและการขยายฐานผู้ลงทุน โดยในช่วง 11 เดือน มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 95,678,614 สัญญา หรือเฉลี่ย 421,492 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน อยู่ที่ระดับ 324,217 สัญญาต่อวัน และ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีสถานะคงค้าง (Open Interest) ทั้งสิ้น 2,847,124 สัญญา ใกล้เคียงกับสิ้นปี 2560 ขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์อยู่ที่ 162,609 บัญชี เพิ่มขึ้น 16,050 บัญชี จากปีก่อนหน้า ซึ่งความสำเร็จมาจากความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัทสมาชิก(โบรกเกอร์) ที่ช่วยกันส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมสภาพคล่องการซื้อขายในตลาด ดังนั้น TFEX จึงมีการมอบรางวัล TFEX Best Awards เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โบรกเกอร์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ

สำหรับในปีนี้ รางวัล TFEX Best Awards 2018 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัล Most Active House สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) รางวัล Most Active Agent สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายของลูกค้าสูงและสามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น คือ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) รางวัล Most Active Prop-Trading สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บล. ภัทร และ รางวัล Market Maker Best Performance ซึ่งมอบแก่บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) โดยในปีนี้ TFEX พิจารณารวมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด