บลจ.อเบอร์ดีน จัดสัมมนา The Road Ahead…Market Outlook 2019

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา The Road Ahead…Market Outlook 2019 ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยและตลาดตราสารหนี้ไทยให้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยมีอดิเทพ วรรณพฤกษ์ (3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน และพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก โดยมีกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) ปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน หัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายกองทุน (2 จากซ้าย) ร่วมงาน